РОС ДОНЕО ОДЛУКУ О ОРГАНИЗОВАЊУ ПРОТЕСТА У МИНУТ ДО 12
”ЗДРАВЉЕ НИЈЕ НА ПРОДАЈУ”

Обавештавамо Вас да је Републички одбор Синдиката донео Одлуку о одржавању ПРОТЕСТА У МИНУТ ДО 12 у организацији Покрајинског одбора Синдиката, на Позоришном тргу 1, у Новом Саду, у суботу 10. децембра 2016. године, у 11:59 часова.
Протест у минут до 12 ”ЗДРАВЉЕ НИЈЕ НА ПРОДАЈУ” се организује због урушавања радно-правног положаја запослених у здравству и социјалној заштити.

Протесни ЗАХТЕВИ СИНДИКАТА СУ:

  1. Решавање статуса апотекарских установа
  2. .Измена прописа ради побољшања квалитета услуга здравствене и социјалне заштите

Захтеви Синдиката везани за решавањe статуса апотека и положаја запослених нису реализовани иако смо од 2012. године указивали на алармантно стање у апотекарским установама.
Синдикат је указао на погубност приватизације апотека, из разлога што ће грађани Републике Србије остати без Уставом гарантованог права да свако има право на заштиту свог физичког и психичког здравља. Власници приватног капитала не желе да отварају апотеке у местима у којима не могу да остваре профит. То даље значи да ће све нерентабилне апотеке које се налазе у удаљеним приградским или сеоским подручјима бити затворене, а грађани остати без могућности да се снабдеју лековима у срединама у којима живе.
Поједине апотекарске установе су без икаквог правног основа издате у закуп приватницима, укључујући и запослене као да су они роба или робови.
СТОП БЕЗАКОЊУ-РАДНИК НИЈЕ РОБА!!!
У бројним установама здравства и социјалне заштите постоји мањак извршилаца чак и у односу на онај број одређен актом Владе Републике Србије.
ЈЕДНА СЕСТРА/НЕГОВАТЕЉИЦА НА 50 ПАЦИЈЕНАТА/КОРИСНИКА!!!
СВЕ ”У СКЛАДУ” СА ВАЖЕЋИМ СТАНДАРДИМА И НОРМАТИВИМА!!!
РФЗО гледа на сваки начин да умањи примања запослених, а на пружање континуиране здравствене заштите коју су запослени дужни да пруже не обраћа пажњу.
ИЗГАРАМО НА ПОСЛУ, А РФЗО НЕЋЕ ДА ПРЕБАЦИ СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉЕНИ РАД!!!
РФЗО-ДРЖАВА У ДРЖАВИ!!!
Указивали смо на хитност измена Закона о здравственој заштити, Закона о здравственом осигурању, Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама…, Уредбе о коефицијентима…, из разлога што се нагло урушио радно-правни положај запослених и што је тренутно стање и правно и фактичко неодрживо.
Ништа од наведеног није урађено, због чега Синдикат организује Протест У МИНУТ ДО 12.
Позивамо Вас да се придружите Протесту јер ”ЗДРАВЉЕ НИЈЕ НА ПРОДАЈУ”!!

 

Преузмите саопштење