ЗАХТЕВ СИНДИКАТА ЗА ИСПЛАТУ РАЗЛИКЕ ПЛАТЕ ЗА 3% ЗАПОСЛЕНИМА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА ЗА ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ ЈОШ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАН

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава чланство, све запослене и целокупну јавност да Републички фонд за здравствено осигурање још увек (више од годину дана од дана када је требало да изврши исплату разлике плате)није извршио исплату разлике плате запосленима у здравству за децембар 2015.године за 3%.
С тим у вези, Синдикат се више пута обраћао ресорним министарствима и РФЗО, али до данашњег дана, ова обавеза прописана Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015) није испуњена.

РФЗО није поступио ни по закључку Владе Републике Србије број 121-13723/2015-1 којим је прописано: „Плате запослених у здравственој и социјалној заштити обрачунаваће се и исплаћивати по основици која, почев од плате за децембар 2015. године, износи – нето 2.439,27 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање.“
Питамо се коме је у интересу даље урушавање здравствених установа, односно здравственог система у државној својини, јер ће запослени своја законом гарантована права, која су апсолутно неспорна остварити у судском поступку, чиме ће трошкови установа бити вишеструко увећани.

Уколико се овај проблем не реши по ХИТНОМ ПОСТУПКУ, бићемо принуђени да покренемо више десетина хиљада тужби против здравствених установа које нису ни најмање допринеле оваквом незаконитом поступању Републичког фонда за здравствено осигурање.

Још једном указујемо Влади Републике Србије и Министарству здравља на апсолутни приоритет да Министарство здравља преузме потпуну контролу над радом Републичког фонда за здравствено осигурање, јер се његовим деловањем супротно позитивним прописима, а искључиво на штету запослених, урушава читав здравствени систем.

Преузмите саопштење