Републички фонд за здравствено осигурање упутио је допис свим филијалама број 450-5956/20 од 22.07.2020.године, у коме се наводи да се исплата накнаде плате у складу са чланом 101а ПКУ запосленима у здравственим установама за које су уговорена средства за исплату плата и накнада плата врши из средстава која се требују у редовном поступку за исплату плата и накнада плата од филијале Републичког фонда и то:

  • за првих 30 дана одсуства са рада у висини од 100% накнаде плате;
  • почев од 31. дана одсуства са рада, преостали износ разлике до висине од 100% накнаде плате (35%).

Уколико здравствене установе нису требовале средства по овом основу за предходни период (почев од 01.марта 2020.године на усвојени захтев Синдиката) потребно је да то одмах учине, у складу са овом инструкцијом РФЗО.

Дакле, РФЗО у целости обезбеђује средства за исплату накнаде плате по овом основу.

Подсећамо да је Синдикат изборио да РФЗО финансира сва права запослених из закљученог ПКУ, уколико овај уговор на то обавезује послодавца.

У прилогу овог обавештења, можете погледати наведени допис РФЗО.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОПИС РФЗО

ПРЕУЗМИТЕ ОВАЈ ДОКУМЕНТ