Републички фонд за здравствено осигурање је дописом 03 број 121-141/19-1  од 29.01.2019.године  који је упућен свим филијалама РФЗО и здравственим установама из Плана мреже здравствених установа, обавестио о мишљењу Министарства финансија које се односи на примену члана 27е Закона о буџетском систему у делу увећања плата запослених у здравственим установама.

 

Овим дописом  и мишљењем Министарства финансија (које можете видети у прилогу) су потврђене тврдње Синдиката, да је наш захтев за повећање плата усвојен у целости од стране Министарства финансија, и ДА СУ СВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ИЗ ПЛАНА МРЕЖЕ ДУЖНЕ ДА ГА СПРОВЕДУ НА НАЧИН КАКО ГЛАСИ!!!

 

Подсећамо да је Синдикат ИЗБОРИО ДА ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА БУДЕ:

12% ЗА:медицинске и стоматолошке техничаре, фармацеутске техничаре, физиотерапеуте, радиолошке техничаре, стоматолошке сестре, зубне техничаре, лабораторијске техничаре, санитарне техничаре…;

ДА ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА БУДЕ 10% ЗА:докторе медицине, стоматологе, докторе специјалисте, фармацеуте, фармацеуте-биохемичаре, здравствене сараднике и специјалисте свих профила… ;

ДА ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА БУДЕ 8,6% ЗА: запослене из шест група послова који имају минималну зараду (Синдикат је изборио да минимална цена рада по радном часу износи 155,30 динара);

Осталим запосленима повећање износи 7% (Синдикат је тражио једнако повећање плата за све запослене, али предлог и поред вишемесечног инсистирања Синдиката није прихваћен од стране ресорних министарстава).

 

ПРЕУЗМИТЕ МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ