На захтев нашег Синдиката 14.09.2016.године одржан је састанак у Министарству здравља коме су поред представника репрезентативних синдиката у делатности здравства, присуствовали државни секретар проф. др Берислав Векић испред наведеног министарства, директорка Фармацеутске Коморе Србије и директори апотекарских установа.
На састанку су разматрани проблеми у раду апотекарских установа. Директори установа су изнели проблеме везано за пословање апотекарских установа.
Констатовано је да је постојеће стање неодрживо и да ће, уколико не дође до хитних промена, до краја текуће године скоро све апотекарске установе пословати са губитком.
Отворена су и питања доношења Закона о апотекарској делатности, акредитације апотека и односа са локалном самоуправом.
Очекујемо од Министарства здравља и Владе Републике Србије да предузму конретне мере и радње у циљу решавања горућих питања.
У случају да се не приступи озбиљно и одлучно у решавању овог проблема, односно уколико дође до приватизације апотека, грађани Републике Србије ће остати без Уставом гарантованог права да свако има право на заштиту свог физичког и психичког здравља, из разлога што власници приватног капитала не желе да отварају апотеке у местима у којима не могу да остваре профит.
То даље значи да ће све нерентабилне апотеке које се налазе у удаљеним приградским или сеоским подручјима бити затворене, а грађани остати без могућности да се снабдеју лековима у срединама у којима живе.
Синдикат је остао доследан у својим раније изнетим захтевима, а пре свега да се ни под којим условима не спроводи поступак приватизације јер је то супротно интересу корисника здравствене заштите.
Синдикат је предложио конкретна решења:

  1. Да се утврди јединствена цена лека
  2. Да се увећа проценат марже на најмање 20%
  3. Да се изврши измена прописа којим би се створили услови за једнако пословање свих апотека, што до сада није случај
  4. Да се по хитном поступку донесе План мреже апотека у Републици Србији (државног и приватног сектора)

Синдикат ће наставити активности у циљу реализације изнетих захтева, а о свим актуелностима, благовремено ћемо Вас обавестити.

 

Преузмите информације