ПКУ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ СТУПИО НА СНАГУ

Обавештавамо Вас да је дана 19. априла 2019. године у ”Службеном гласнику РС” број 29/2019, објављен Посебан колективни уговор за социјалну заштиту у Републици Србији. Овај уговор је ступио на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. Уговор је закључен на период од три године, почев од дана његовог ступања на снагу. Право на отпремнину при одласку у пензију, јубиларне награде, накнаду трошкова погребних услуга, као и право на накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења,  остварују сви запослени у установама социјалне заштите почев од 1. фебруара 2019....

Read More

Постављена нова мишљења Kомисије за праћење примене и давање аутентичних тумачења ПКУ за делатност здравства

Обавештавамо Вас да су  на нашем сајту у рубрици Важни документи постављена нова мишљења Kомисије за праћење примене и давање  аутентичних тумачења ПКУ за делатност здравства.   ДОКУМЕНТА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ...

Read More

ЗАКЉУЧЕН ЈЕ НОВИ ПОСЕБНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ДЕЛАТНОСТ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ПЕРИОД ОД ТРИ ГОДИНЕ

Драги чланови,   Обавештавамо Вас да је данас у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, као једини синдикат учесник у преговорима, потписао НОВИ ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. Уговор је закључен на период од три године. Запослени су добили далеко повољнији колективни уговор од оног који је престао да важи, на коју чињеницу смо поносни. Инсистирали смо да запослени у социјалној заштити буду у правима изједначени са осталим запосленима у јавним службама, што смо и успели да остваримо кроз вођење вишемесечних преговора, уз уложен...

Read More

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДАЛА САГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГ НОВОГ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ДЕЛАТНОСТ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Драги чланови, Обавештавамо Вас да је на данашњој седници Владе Републике Србије дата сагласност за закључивање НОВОГ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. Са задовољством констатујемо да је преговарачки тим Владе Републике Србије на челу са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања прихватио већину захтева Синдиката да се ЗНАЧАЈНО УНАПРЕДИ РАДНО-ПРАВНИ И МАТЕРИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ. НОВИ УГОВОР ЈЕ НЕСУМЊИВО ПОВОЉНИЈИ ПО ЗАПОСЛЕНЕ, СА БРОЈНИМ ОДРЕДБАМА КОЈЕ СУ УНАПРЕЂЕНЕ У КОРИСТ ЗАПОСЛЕНИХ. Захваљујемо се чланству на исказаној подршци и стрпљењу и настављамо даљи рад на унапређењу услова рада и материјалног положаја запослених. Подсећамо да је...

Read More

Oбјављени Закон о здравственом осигурању и Закон о здравственој заштити

Обавештавамо Вас да су дана 3. априла 2019. године у ”Службеном гласнику РС” број 25/2019, објављени Закон о здравственом осигурању и Закон о здравственој заштити. Наведени закони ступају на снагу дана 11. априла 2019.године.   ПРЕУЗИТЕ...

Read More

ЗАХТЕВ ЗА ПОШТОВАЊЕ ПРАВА ИЗ ПКУ

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Министар, асс. др Златибор Лончар РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ в.д. директора, проф. др Сања Радојевић-Шкодрић   Синдикату запослених у здравству и социјалној заштити Србије су се за помоћ обратиле бројне синдикалне организације, због тога што поједине филијале РФЗО-а још увек не врше пренос средстава која се односе на права из радног односа у складу са закљученим новим Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 106/2018). С тим у вези, Синдикат Вам се обраћа са захтевом за давање Инструкције ка свим филијалама РФЗО,...

Read More

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТ СРБИЈЕ, УЧЕСТВУЈЕ У ПРОЈЕКТУ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТ СРБИЈЕ, УЧЕСТВУЈЕ У ПРОЈЕКТУ „ЈАЧАЊЕ ТРАНСНАЦИОНАЛНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ САРАДЊЕ МЕЂУ СОЦИЈАЛНИМ ПАРТНЕРИМА ИЗ ЕУ ЗЕМАЉА КАНДИДАТА И ОСИГУРАВАЊЕ  БОЉЕГ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА ЗА СВЕ ДЕТАШИРАНЕ РАДНИКЕ У СЕКТОРУ ЗДРАВСТВА И НЕГЕ“ КОЈИ ФИНАНСИРА ЕВРОПСКА КОМИСИЈА   ДЕТАЉЕ ПРОЈЕКТА МОЖЕТЕ ВИДЕТИ У ПРИЛОЗИМА: ПРИЛОГ 1 ПРИЛОГ 2 ПРИЛОГ...

Read More

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА КАКО БИ ЗАПОСЛЕНИ У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЖИВАЛИ ВЕЋУ ЗАШТИТУ ОД НАПАДА ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА СВОЈИХ РАДНИХ ЗАДАТАКА

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министар, Нела Кубуровић МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Министар, асс. др Златибор Лончар МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Министар, Зоран Ђорђевић     Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам се још једном обраћа са захтевом за измену и допуну Кривичног законика („Сл. гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016) поводом све учесталијих и бруталнијих напада на запослене у здравству и социјалној заштити, који се неретко окончавају и смртним исходом. Обзиром да је формирана Комисија за измене Кривичног законика и да истој и...

Read More

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА ПОТВРДИЛО ДА ЈЕ УСВОЈЕН ЗАХТЕВ СИНДИКАТА

Министарство здравља је дописом број 120-01-5/2019-05 од 05.марта 2019.године потврдило да је на упућен захтев нашег Синдиката, а на предлог Министарства здравља, Влада Републике Србије донела Закључак 05 број:401-935/2019 од 31.01.2019. године којим се омогућава исплата плата, путних трошкова, отпремнина, јубиларних награда… запосленима у здравственим установама чији су рачуни у блокади, а принудном наплатом се неће теретити средства намењена запосленима у свим здравственим установама из Плана мреже здравствених установа. Наведени закључак Министарство здравља је доставило Републичком фонду за здравствено осигурање на реализацију. У прилогу овог обавештења можете погледати наведени допис Министарства здравља.   ПРЕУЗМИТЕ ДОПИС МИНИСТАРСТВА...

Read More

БУДИ УВЕК У ТОКУ !

ПОСТАНИ ЧЛАН СИНДИКАТА

ЗАШТО НАШ СИНДИКАТ?

ЧЛАНОВИ СМО:

Архива вести

САМО ЗА НАШЕ ЧЛАНОВЕ