ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДАЛА САГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГ НОВОГ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ДЕЛАТНОСТ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Драги чланови, Обавештавамо Вас да је на данашњој седници Владе Републике Србије дата сагласност за закључивање НОВОГ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. Са задовољством констатујемо да је преговарачки тим Владе Републике Србије на челу са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања прихватио већину захтева Синдиката да се ЗНАЧАЈНО УНАПРЕДИ РАДНО-ПРАВНИ И МАТЕРИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ. НОВИ УГОВОР ЈЕ НЕСУМЊИВО ПОВОЉНИЈИ ПО ЗАПОСЛЕНЕ, СА БРОЈНИМ ОДРЕДБАМА КОЈЕ СУ УНАПРЕЂЕНЕ У КОРИСТ ЗАПОСЛЕНИХ. Захваљујемо се чланству на исказаној подршци и стрпљењу и настављамо даљи рад на унапређењу услова рада и материјалног положаја запослених. Подсећамо да је...

Read More

Oбјављени Закон о здравственом осигурању и Закон о здравственој заштити

Обавештавамо Вас да су дана 3. априла 2019. године у ”Службеном гласнику РС” број 25/2019, објављени Закон о здравственом осигурању и Закон о здравственој заштити. Наведени закони ступају на снагу дана 11. априла 2019.године.   ПРЕУЗИТЕ...

Read More

ЗАХТЕВ ЗА ПОШТОВАЊЕ ПРАВА ИЗ ПКУ

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Министар, асс. др Златибор Лончар РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ в.д. директора, проф. др Сања Радојевић-Шкодрић   Синдикату запослених у здравству и социјалној заштити Србије су се за помоћ обратиле бројне синдикалне организације, због тога што поједине филијале РФЗО-а још увек не врше пренос средстава која се односе на права из радног односа у складу са закљученим новим Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 106/2018). С тим у вези, Синдикат Вам се обраћа са захтевом за давање Инструкције ка свим филијалама РФЗО,...

Read More

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТ СРБИЈЕ, УЧЕСТВУЈЕ У ПРОЈЕКТУ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТ СРБИЈЕ, УЧЕСТВУЈЕ У ПРОЈЕКТУ „ЈАЧАЊЕ ТРАНСНАЦИОНАЛНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ САРАДЊЕ МЕЂУ СОЦИЈАЛНИМ ПАРТНЕРИМА ИЗ ЕУ ЗЕМАЉА КАНДИДАТА И ОСИГУРАВАЊЕ  БОЉЕГ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА ЗА СВЕ ДЕТАШИРАНЕ РАДНИКЕ У СЕКТОРУ ЗДРАВСТВА И НЕГЕ“ КОЈИ ФИНАНСИРА ЕВРОПСКА КОМИСИЈА   ДЕТАЉЕ ПРОЈЕКТА МОЖЕТЕ ВИДЕТИ У ПРИЛОЗИМА: ПРИЛОГ 1 ПРИЛОГ 2 ПРИЛОГ...

Read More

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА КАКО БИ ЗАПОСЛЕНИ У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЖИВАЛИ ВЕЋУ ЗАШТИТУ ОД НАПАДА ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА СВОЈИХ РАДНИХ ЗАДАТАКА

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министар, Нела Кубуровић МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Министар, асс. др Златибор Лончар МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Министар, Зоран Ђорђевић     Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам се још једном обраћа са захтевом за измену и допуну Кривичног законика („Сл. гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016) поводом све учесталијих и бруталнијих напада на запослене у здравству и социјалној заштити, који се неретко окончавају и смртним исходом. Обзиром да је формирана Комисија за измене Кривичног законика и да истој и...

Read More

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА ПОТВРДИЛО ДА ЈЕ УСВОЈЕН ЗАХТЕВ СИНДИКАТА

Министарство здравља је дописом број 120-01-5/2019-05 од 05.марта 2019.године потврдило да је на упућен захтев нашег Синдиката, а на предлог Министарства здравља, Влада Републике Србије донела Закључак 05 број:401-935/2019 од 31.01.2019. године којим се омогућава исплата плата, путних трошкова, отпремнина, јубиларних награда… запосленима у здравственим установама чији су рачуни у блокади, а принудном наплатом се неће теретити средства намењена запосленима у свим здравственим установама из Плана мреже здравствених установа. Наведени закључак Министарство здравља је доставило Републичком фонду за здравствено осигурање на реализацију. У прилогу овог обавештења можете погледати наведени допис Министарства здравља.   ПРЕУЗМИТЕ ДОПИС МИНИСТАРСТВА...

Read More

Синдикат се изјаснио на Закон о здравственој заштити и Закон о социјалној заштити

Обзиром да се Закон о здравственој заштити налази у скупштинској процедури, Синдикат је благовремено реаговао и упутио скупштинском одбору за здравље и породицу амандмане на наведени закон. Напомињемо да су бројне примедбе Синдиката уважене и уврштене у текст Предлога Закона о здравственој заштити од којих издвајамо: нормирање приправности (приправни могу бити сви запослени) и прековременог рада, рад по позиву може се увести за запослене који се налазе у приправности, а у изузетним случајевима и за друге запослене, извршено је брисање прерасподеле радног времена, коначно је решен дугогодишњи проблем у случају када запослени који раде скраћено раде и прековремено, на...

Read More

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА 12 ПОСТО ЗДРАВСТВЕНИМ САРАДНИЦИМА СА СРЕДЊОМ И ВИШОМ ШКОЛСКОМ СПРЕМОМ

Министарство финансија је дописом број 011-00-00067/2019-03 од 25.фебруара 2019.године, дало мишљење које се односи на примену члана 27е Закона изменама и допунама Закона о буџетском систему у делу увећања плата запослених у здравственим установама, као и закључка Владе РС 05 број: 121-161/2019 од 16.јануара 2019.године. У датом мишљењу које можете погледати у прилогу, јасно и недвосмислено стоји да 12% повећања плата припада и свим здравственим сарадницима са средњом и вишом школском спремом.   ПРЕУЗМИТЕ СТАВ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ПРЕУЗМИТЕ ОВО...

Read More

БУДИ УВЕК У ТОКУ !

ПОСТАНИ ЧЛАН СИНДИКАТА

ЗАШТО НАШ СИНДИКАТ?

ЧЛАНОВИ СМО:

Архива вести

САМО ЗА НАШЕ ЧЛАНОВЕ