Неиспуњено обећање премијера – Влада не поштује закон!

Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС број 103/2015) предвиђено је да се у 2016. години плате запослених у установама социјалне и здравствене заштите могу повећавати за 3%. Влада Републике Србије је 25. децембра 2015. године донела Закључак број 121-13723/2015-1 којим је предвиђено : „ Плате запослених у здравственој и социјалној заштити обрачунаваће се и исплаћивати по основици која, почев од плате за децембар 2015. године, износи – нето 2.439,27 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање.“ Применом овакве основице запослени из осам група послова у здравству и девет у социјалној...

Read More

Обавештење о исказивању солидарности

ДИРЕКТОРИМA ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА Репрезентативни синдикати у области здравства на нивоу Републике Србије: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије, Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност” и Синдикат лекара и фармацеута Србије предлажу да се у знак солидарности поводом убиства на радном месту наше колегинице Љубинке Поповић данас 13.јануара 2016. године у свим здравственим установама обустави рад на пет минута у периоду од 13:00 до 13:05 часова, како бисмо ћутањем одали пошту трагично настрадалој колегиници. Сматрамо да je овакав вид солидарности најмање што можемо да учинимо у овом тренутку....

Read More

Саопштење

Репрезентативни синдикати друштвених делатности исказују огромно незадовољство предложеним Нацртом закона о систему плата запослених у јавном сектору и начином на који се преговори воде везано за одржавање састанака Радне групе за израду спорног закона. Указујемо да одредбе спорног закона дерогирају одредбе закључених колективних уговора, као и закона о раду, а нарочито у делу које прописује минули рад, накнаду плате, право запослених на регрес и топли оброк, отпремнину, накнаду трошкова… Уколико спорни закон буде усвојен у предложеној форми, несумљиво ће се извршити дискриминација запослених у делу јавног сектора, који запослени ће имати мања права од права која уживају запослени како...

Read More

У Министарству здравља обављено више састанака везано за критеријуме за утврђивање вишка запослених немедицинских радника у здравству

Обавештавамо Вас да је у Министарству здравља обављено више састанака везано за критеријуме за утврђивање вишка запослених немедицинских радника у здравству. Захтев нашег Синдиката да најпре престане радни однос запосленима који су у време важења прописа о забрани запошљавања, примљени без сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава није прихваћен. Усаглашени критеријуми ће бити послати свим здравственим установама из Плана мреже. О даљем поступању и активностима Синдикита бићете благовремено обавештени....

Read More

ИНФО

БУДИ УВЕК У ТОКУ !

ПОСТАНИ ЧЛАН СИНДИКАТА

ЗАШТО НАШ СИНДИКАТ?

ЧЛАНОВИ СМО:

Архива вести

САМО ЗА НАШЕ ЧЛАНОВЕ