Састанак у Министарству здравља

На захтев нашег Синдиката данас је одржан састанак у Министарству здравља коме су поред наших представника, присуствовали представници наведеног министарства, представници РФЗО и директори Завода за хитну медицинску помоћ. На састанку су разматрани проблеми запослених у заводима и службама хитне медицинске помоћи. Заузет је став да се сачувају постојеће плате и достигнути ниво права свих запослених у наведеним здравственим установама и договорене даље активности на реализацији овог циља. С тим у вези, Синдикат ће наставити активности у циљу заштите радно-правног и материјалног положаја запослених.     Преузми...

Read More

УСВОЈЕН ЗАХТЕВ СИНДИКАТА

ОМОГУЋЕНА ИСПЛАТА ПЛАТА И ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ЧИЈИ СУ РАЧУНИ У БЛОКАДИ На захтев нашег Синдиката Влада Републике Србије је донела Закључак 05 број:401-464/2016 од 23.01.2016. године којим се омогућава исплата плата и путних трошкова запосленима у здравственим установама чији су рачуни у блокади. Такође, Влада Републике Србије је донела Закључак 05 број:401-2248/2016 од 03.марта 2016. године, којим је дата сагласност да РФЗО асигнацијом измирује обавезе према здравственим установама из Плана мреже којима су блокирани рачуни, а на основу доспелих обавеза према повериоцима (за испоручене лекове, медицинска средства и др.). У прилогу овог обавештења можете погледати допис Министра здравља упућен нашем Синдикату.   Преузми обавештење   Преузми допис...

Read More

21. Сусрети здравља

Обавештавамо Вас да ће се традиционални 21. Сусрети здравља одржати у Чању у периоду од 12. до 18. јуна 2016. године. За све информације у вези пријаве за учешће на 21. Сусретима здравља можете се обратити председнику синдикалне организације у вашој установи, односно председнику округа-града, ПОС-а или Стручној служби Синдиката. Подсећамо да је неопходно најкасније до краја марта 2016.године пријавити оријентациони број учесника Организационом одбору 21. Сусрета здравља.     Преузми...

Read More

Хитан састанак са министром Вулином !

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Министар, Александар Вулин ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ОДРЖАВАЊЕ САСТАНКА РАДИ РЕШАВАЊА РАДНО-ПРАВНОГ И МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ Поштовани, Пододбор за социјалну заштиту као највиши орган Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије за делатност социјалне заштите на седници одржаној 11.03.2016.године разматрао je радно-правни и материјални положај запослених. Због непоштовања права утврђених ПКУ за социјалну заштиту, незадовољавајућег радно-правног и материјалног положаја запослених, Пододбор je закључио да je неопходно да се пo хитном поступку одржи састанак са министром Александром Вулином лично. Овим поводом Синдикат ЗАХТЕВА Поштовање права утврђених Посебним колективним уговором за социјалну заштиту у Републици Србији („Службени гласник PC“, бр. 11/2015) и престанак опструирања рада Комисије за праћење и примену наведеног уговора, Исплату једнократне помоћи запосленима у износу од 7.000,00 динара, Давање сагласности за повећање броја запослених на неодређено време до броја утврђеног ОДЛУКОМ о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени гласник PC“, бр. 101/2015, 114/2015, 10/2016, 22/2016). ОБРАЗЛОЖЕЊЕ Комисија за праћење и примену Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији je на седницама усагласила ставове и израдила тачно десет мишљења од којих je само једно послато подносиоцу захтева за тумачење наведеног уговора и то на изричит захтев заштитника грађана. Сва остала мишљења се налазе и no више месеци...

Read More

УСВОЈЕН ЗАХТЕВ СИНДИКАТА

Републички фонд за здравствено осигурање је одговорио на допис Синдиката број 41/16 од 02.03.2016. године који се односи на захтев Синдиката за исплату јубиларних награда запосленима у складу са ПКУ за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. РФЗО је потврдио да ће поступити у складу са захтевом Синдиката и дописима Министарства здравља и да ће се средства за исплату јубиларних награда запосленима исплаћивати у складу са ПРОСЕКОМ ЗАРАДЕ ИЗ СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА ИЗ ДЕЦЕМБРА МЕСЕЦА ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ. Захваљујемо чланству на исказаној подршци и стрпљењу, а надлежним државним органима на уважавању оправданог захтева Синдиката. У прилогу овог обавештења можете видети допис који је РФЗО упутио председнику нашег Синдиката, као и допис који је РФЗО упутио свим филијалама и Покрајинском фонду.     Преузми обавештење   Преузми допис Председнику   Преузми допис...

Read More

Информација са састанка представника Aпотекарских установа

У складу са закључком Републичког одбора Синдиката у четвртак, 10. марта 2016. године, одржан је састанак председника синдикалних организација апотекарских установа у Републици Србији, а присутни су били и председници синдикалних организација Домова здравља који у свом саставу имају апотеке. На састанку су отворена и разматрана бројна питања радно-правног и материјалног положаја запослених у апотекарским установама, као и статус апотекарских установа. Исказано је огромно незадовољство Предлогом Закона о апотекарској делатности који је усвојен од стране Скупштине Фармацеутске коморе Србије као полазна основа за јавну расправу. Став Синдиката је јасан и недвосмислен, апсолутно смо против приватизације апотекарских установа. Уколико би се апотекарске установе приватизовале на начин како је предложено наведеним законом, несумњиво би се даље урушио радно-правни и материјални положај запослених у апотекарским установама. Синдикат захтева измену прописа којим би се створили услови за једнако пословање свих апотека (државних и приватних) у Републици Србији, што до сада није случај. Исказана је велика подршка запосленима у Апотеци Панчево да истрају у својим захтевима и биће им пружена сва неопходна помоћ у синдикалним активностима. Након што са терена пристигну примедбе, извршиће се сублимација свих примедби везано за Закон о апотекарској делатности, а након тога исте ћемо упутити Фармацеутској комори Србије. Синдикат ће наставити са активностима везаним за очување радно-правног и материјалног положаја запослених у апотекарским установама и тим поводом се обратити надлежним државним органима. Преузми ингормацију...

Read More

Јубиларне награде по ПКУ !

ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ЈУБИЛАРНИХ НАГРАДА ЗАПОСЛЕНИМА У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ Поштовани, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са захтевом за поштовање одредби Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 1/2015) у делу који прописује право запослених на исплату јубиларних награда. Чланом 105. став 6. прописано је да исплата доспева у року од 30 дана од дана када је запослени стекао право на јубиларну награду, у складу са просеком зараде из статистичких података из децембра месеца претходне године. Републички фонд за здравствено осигурање за ову намену је у читавој 2015. години пребацивао мање новчаних средстава здравственим установама од оних која су прописана наведеним чланом. Дакле РФЗО је неовлашћено сам тумачио члан 105. став 6. ПКУ на штету запослених, на начин да је здравственим установама, а тиме и запосленима исплаћиван просек зараде исплаћен у новембру 2014. године, дакле износ од 60.982,00 динара, а не просек зараде исплаћен у децембру 2014. године који износи 68.739,00 динара. На овај начин запослени који је у 2015.години стекао право на исплату јубиларне награде за 30 година рада проведених у радном односу примио је 11.635,50 динара мање него што је предвиђено ПКУ. У 2016.години послодавац је у обавези да исплати јубиларну награду у складу са просечном зарадом исплаћеном у децембру 2015.године која износи 70.763 динара,...

Read More

Синдикати задовољни, испоштована права радника

Закон о платама у јавном сектору, који је јуче усвојио парламент, омогућиће да запосленима у том сектору буду враћена права која нису имали годинама, попут топлог оброка и регреса, изјавио је председник Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Зоран Савић. „Не могу да кажем да ли је ова верзија и коначна, и да можда нешто није промењено у амандманима, али ако је усвојен онај текст који смо ми договарали на Социјално-економском савету и са премијером и који је влада усвојила, синдикати могу да буду задовољни зато што смо после 15 година поново добили право да добијемо регрес...

Read More

Комисија заузела став везано за право запослених на накнаду трошкова превоза

Комисија за праћење примене и давање аутентичних тумачења ПКУ за делатност здравства дала је мишљење број 110-00-00063/2016-05, којим се потврђује да право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у смислу члана 102. став 1. тачка 1) наведеног колективног уговора, имају сви запослени који имају трошкове приликом доласка на рад и одласка са рада у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз. У прилогу овог обавештења можете видети наведено мишљење Комисије. Преузмите обавештење Преузмите допис Министарства здравља...

Read More

Министарство здравља одговорило на ургенцију Синдиката

Обавештавамо Вас да је Министарство здравља одговорило на ургенцију Синдиката везано за хитно поступање, поштовање закона и увећање плата свим запосленим у делатности здравства и социјалне заштите за 3% почев од плате за децембар 2015. године. Тим поводом, наведено министарство је упутило допис Министарству финансија. У прилогу овог обавештења, можете видети наведене дописе.   Преузми обавештење   Преузми допис министарству финансија   Преузми допис...

Read More

ИНФО

БУДИ УВЕК У ТОКУ !

CARE EUROPE

ПОСТАНИ ЧЛАН СИНДИКАТА

ЗАШТО НАШ СИНДИКАТ?

ЧЛАНОВИ СМО:

Архива вести