Обавештавамо Вас да су на данашњем састанку у Министарству здравља настављени преговори за закључивање новог Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Већина предлога и примедби Синдиката су усвојени.

Очекујемо да у наредне две недеље преговори буду завршени, а да се потом приступи процедури потписивања навеног уговора.