Обавештавамо Вас да је Синдикат извршио детаљну анализу Закона о здравственој заштити СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА АКТИВНОСТИ СИНДИКАТА НА ПОБОЉШАЊУ ТЕКСТА ЗАКОНА!!!

Анализа је прослеђена председнику ПОС-а, округа-града и председницима синдикалних организација, од којих исту можете преузети.

Настављамо активности на побољшању законских решења, на које може утицати сваки запослени  у здравству и социјалној заштити, учлањењем у Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије.