Након вишемесечних преговора Синдиката са представницима Министарства здравља и упућених бројних дописа надлежним државним органима са захтевом да се награде сви запослени који су радили са оболелима од covid-19 почев од проглашења епидемије, данас је РФЗО послао допис број 450-8407/20 свим филијалама, у којем се наводи да је у циљу исплате ове новчане помоћи потребно да здравствене установе по спроведеном обрачуну на месечном нивоу од проглашења епидемије доставе требовање потребних средстава.

На овај начин усвојен је захтев Синдиката да се награде сви запослени који су радили са оболелима од covid-19.

Филијале РФЗО су дужне да изврше пренос средстава здравственим установама одмах по достави требовања, а затим здравствена установа запосленима.

Синдикат наставља активности на побољшању радно-правног и материјалног положаја запослених.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ