Републички фонд за здравствено осигурање је упутио допис (који можете видети у прилогу) свим филијалама у коме се наводи да се за 14.01.2022.године планира пренос средстава здравственим установама из Плана мреже здравствених установа, у циљу исплате једнократне новчане помоћи запосленима у висини од 10.000,00 динара, нето са припадајућим порезом.

Исплата ове новчане помоћи односи се на све запослене у здравственим установама, на начин како је то Синдикат и захтевао од председника Републике Србије и Владе.

Подсећамо да смо први захтев за исплату награде свим запосленима упутили још 3. августа 2021.године, а да смо исти захтев поновили 13. децембра 2021.године (захтеве можете погледати на сајту Синдиката).

Сходно свему наведеном, усвојен је захтев Синдиката, па ће новчану помоћ добити и запослени у апотекарским установама, институтима и заводима за јавно здравље, РХ центрима и бањама, као и неуговорени радници, труднице и породиље у свим здравственим установама из Плана мреже, односно сви који имају закључене уговоре о раду на одређено и на неодређено време.

 

Бринемо о свим профилима запослених, а нарочито о младима.

Постаните члан највећег и најорганизованијег Синдиката у здравству.

ЗАЈЕДНО МОЖЕМО ВИШЕ!!!

ПРЕУЗМИТЕ ДОПИС РФЗО

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ