Обавештавамо Вас да је Уставни суд доставио Синдикату Одлуку број Iуз-244/2015 којом се утврђује да одредбе члана 20. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору нису у сагласности са Уставом.
Поднета иницијатива нашег Синдиката је усвојена, чиме смо заштили запослене пре свега жене и спречили њихову дискриминацију.
У прилогу овог обавештења можете видети доказ о достављању Одлуке Уставног суда председнику нашег Синдиката као и саму Одлуку.
Синдикат је још једном доказао да чини све у циљу заштите права запослених.
Континуиране активности Синдиката на побољшању радно-правног и материјалног положаја запослених се настављају.

 

 

Преузмите одлуку