КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Александар Вучић

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Ана Брнабић

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам још једном упућује захтев за адекватно сагледавање свих запослених у систему здравства који су ангажовани на пословима лечења пацијената и спречавању ширења епидемије болести КОВИД-19.

Наиме, постоје запослени у здравственим установама који иако свакодневно раде са оболелима од КОВИД-19 и без чијег ангажовања установе не би могле да збрину ове болеснике и пруже здравствену услугу, не добијају награду која им припада сходно пословима које обављају, из разлога што им се плате не финансирају из средстава РФЗО или раде у институтима и заводима за јавно здравље.

На овај проблем смо Вам указали на састанку одржаном у Министарству здравља дана 17.фебруара 2021.године, када су представници ресорног министарства изнели уверавања да ће се приступити измени Закључка Владе број 53-9870/2020 од 03.12.2020.године и омогућити свим запосленима који раде на наведеним пословима исплату награде (стимулације), на начин како се то чини за запослене који су уговорени са РФЗО. Проблем је настао, јер је наведеним закључком Владе РС дата  сагласност за исплату награде у 2021.години, запосленима у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа  који су ангажовани на пословима лечења пацијената и спречавању ширења епидемије болести КОВИД-19, а „чије се плате финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања“. Због тога је део запослених у здравственим установама из Плана мреже остао без могућности да им РФЗО пренесе средства за исплату награде која им сходно обављеном раду припада.

Захтевамо да се наведени закључак Владе измени на начин да се не прави разлика између запослених обзиром на начин финансирања њихових плата, већ да сви запослени имају иста права по основу обављеног рада у здравственим установама, односно да се омогући исплата ове награде свим запосленима који раде са оболелима од ове заразне болести.

Очекујемо да представници Министарства здравља на првој наредној седници Владе РС, изнесу овај оправдани захтев Синдиката као свој, како би спречили незадовољство дела запослених у систему здравства који се свакодневно несебично жртвују спашавајући животе грађана оболелих од КОВИД-19, а за обављени посао нису добили припадајућу награду, што представља дискриминацију.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ