ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ У СКЛАДУ СА ПРОСЕКОМ ИЗ ДЕЦЕМБРА

Обавештавамо Вас да је Комисија за праћење примене и давање аутентичних тумачења ПКУ дала мишљење број 110-00-00155/2015-05, којим се потврђује да се јубиларна награда запосленима за 10, 20, 30 и 35 година рада проведених у радном односу исплаћује у складу са просеком зараде из статистичких података из ДЕЦЕМБРА МЕСЕЦА ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ независно од тога када се подаци о заради објављују. Подсећамо да просечна зарада по запосленом исплаћена у децембру 2015.године износи 70.763,00 динара. У прилогу овог обавештења можете видети наведено мишљење Комисије, као и податак о просечној заради у децембру 2015. године који је објављен у Службеном Гласнику Републике Србије. Преузмите обавештенје Преузмите мишљење комисије Преглед зарада за Децембар...

Read More

Још једна победа Синдиката !!!

ЗАПОСЛЕНИМА КОЈИ СУ ПРИМИЛИ ВИШЕ ЗАРАДА У ЈЕДНОМ МЕСЕЦУ БИЋЕ РЕФУНДИРАН ”СОЛИДАРНИ ПОРЕЗ” Обавештавамо Вас да је након више од две године од предузимања активности Синдиката везано за увођење ”солидарног пореза” у делатности здравства и социјалне заштите, Влада Републике Србије донела закључак којим се омогућава повраћај незаконито наплаћеног износа пореза. Подсећамо да је наш Синдикат први предузео активности и указао на неправилности до којих је довео овако накарадан закон. Указујемо још једном да је Синдикат 12.02.2014. године ПОКРЕНУО ИНИЦИЈАТИВУ ЗА ОЦЕНУ УСТАВНОСТИ ЗАКОНА О УМАЊЕЊУ НЕТО ПРИХОДА ЛИЦА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ („Службени гласник РС“, бр. 108/2013) СА ЗАХТЕВОМ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ. Овим поводом, Уставни суд се још увек није огласио.Несумњиво је да је спорни закон у целости неуставан. Запослени којима је Пореска управа обрачунала и наплатила порез који се односи на обједињене закаснеле исплате плата у једном месецу, које збирно прелазе износ од 60.000,00 динара, могу да ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ НАДЛЕЖНОЈ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ И НОВАЦ ЋЕ ИМ БИТИ ВРАЋЕН! Са поносом истичемо да је наш Синдикат извојевао још једну победу и успео да заштити наше чланове и све запослене у јавном сектору који су били оштећени применом наведеног закона. Синдикат ће и надаље бити први у предузимању активности у циљу заштите права запослених.   Преузмите...

Read More

Најновија вест – на седници СЕС постигнут договор

На данашњој седници Социјално-економског савета Републике Србије, којој је присуствовао и премијер Александар Вучић, постигнута је сагласност око Нацрта закона о систему плата запослених у јавном сектору. Из наведеног издвајамо следеће: Плата и елементи плате уређују се и Колективним уговором Кеофицијент не садржи накнаду за регрес и топли оброк. О њиховој висини одлуку ће доносити Влада уз предходно прибављено мишљење СЕС-а Накнада за минули рад остаје 0,4% по години стажа (у јавном сектору) Накнада плате је непромењена , као у Закону о раду.   Даном примене, плата запосленог не може бити мања од плате коју је запослени имао пре примене овог закона! О свим осталим детаљима бићете обавештени од стране председника...

Read More

Обавештење о спроведеном штрајку упозорења

Према достављеним извештајима органа синдиката са терена, једночасовни штрајк упозорења је наишао на велики одзив чланства и свих запослених у делатности здравства и социјалне заштите. Окупљањем запослених у установама и читањем обавештења, јасно и недвосмислено је изражено велико незадовољство предложеним Нацртом закона о систему плата запослених у јавном сектору који умањује права запослених која су прописана Законом о раду. Исказана је велика подршка Синдикату да истраје у својим синдикалним активностима на очувању радно-правног и матријалног положаја запослених и очувању достојанства запослених. Дата је и пуна подршка органима Синдиката да се наставе раније предвиђене синдикалне активности уколико се не испуне оправдани захтеви Синдиката и уруши достигнути ниво права запослених. Активности Синдиката су пренете и у бројним средствима јавног инфомисања. Подсећамо да ће се сутра, 05.02.2016.године одржати састанак са представницима Министарства државне управе и локалне самоуправе, министром Кори Удовички са сарадницима поводом спорног закона. Састанак са премијером Александром Вучићем је заказан за суботу, 06.02.2016.године, када ће се одржати и седница СЕС-а. О исходу преговора и даљим активностима Синдиката, благовремено ћемо Вас обавестити. Преузмите обавештенје...

Read More

Ургенција за хитно поступање

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Председник, Александар Вучић МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Министар, Душан Вујовић МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Министар, асс. др Златибор Лончар МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Министар, Александар Вулин РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ в.д. директора, др Верица Лазић ПРЕДМЕТ: УРГЕНЦИЈА ЗА ХИТНО ПОСТУПАЊЕ, ПОШТОВАЊЕ ЗАКОНА И УВЕЋАЊЕ ПЛАТА СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЈШЕ ЗАШТИТЕ ЗА 3% Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам још једном указује на незакониту исплату плата запосленима са најнижим примањима у делатности здравства и социјалне заштите. Запосленима чија је основна нето плата за пуно радно време била нижа од 25.000 динара, исплаћена је иста плата као и за прошлу годину, односно овим запосленима није исплаћено Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015) предвиђено увећање за 3%. Указујемо још једном даје Влада Републике Србије 25. децембра 2015. године донела Закључак број 121-13723/2015-1 којим се увећава основица запосленима почев од плате за децембар 2015. године, и износи – нето 2.439,27 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање. Применом овакве основице запослени из осам група послова у здравству и девет група послова у социјалној заштити — што представља трећину запослених, остали су без обећаног повећања плата. Председник Владе Републике Србије је више пута у средствима јавног информисања потврдио да су тврдње нашег синдиката основане...

Read More

Саопштење поводом штрајка упозорења

Поводом информација које су се појавиле у средствима јавног информисања о томе да су уважени захтеви синдиката везано за текст Закона о систему плата запослених у јавном сектору, обавештавамо Вас да je неопходно спровести синдикалне активности поводом штрајка упозорења заказаног за 03.02.2016.године у складу са донетом одлуком РОС-а. Репрезентативни синдикати јавних служби су одржали конференцију за штампу на којој je потврђено да ће се штрајк упозорења одржати сутра у складу са раније донетим одлукама. У Синдикат je пристигла измењена верзија Нацрта Закона о систему плата запослених у јавном сектору. Наведена верзија садржи значајне измене и одредбе о којима раније није било разговора. Тим поводом, у четвртак 04.02.2016.године, одржаће се састанак министра за државну управу и локалну самоуправу Кори Удовички са представницима репрезентативних синдиката јавних служби. Заказан je и састанак са председником Владе Републике Србије Александром Вучићем у суботу 06.02.2016.roдине, када ће бити одржана и седница СЕС-а. У зависности од резултата разговора са председником Владе Александром Вучићем, надлежни органи Синдиката ће разматрати одлуку о евентуалној обустави планираних синдикалних активности. Преузмите саопштенје...

Read More

Штрајк упозорења у среду !

Влада Републике Србије, Председник, Александар Вучић Министарство здравља , Министар, асс. др Златибор Лончар Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања , Министар, Александар Вулин Министарство државне управе и локалне самоуправе , Министар, Кори Удовички На основу члана 2.,3.,4. и 5. Закона о штрајку („Службени лист СРЈ“, бр. 29/96, „Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 103/2012) и Одлуке Републичког одбора Синдиката бр. 11/16 од 27.01.2016. године о организовању штрајка упозорења запослених у установама здравства и социјалне заштите у Републици Србији, Председништво Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије спроводи ОДЛУКУ О СТУПАЊУ У ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА  1. Штрајк УПОЗОРЕЊА запослених организује се ради испуњавања следећег захтева: : ПОВЛАЧЕЊА ИЗ ПРОЦЕДУРЕ НАЦРТА ЗАКОНА О СИСТЕМУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ УКОЛИКО НЕ БУДУ ПРИХВАЋЕНИ ЗАХТЕВИ СИНДИКАТА 2. Штрајк упозорења запослених одржаће се у среду 03.02.2016. године у времену од 11 до 12 сати, уз поштовање минимума процеса рада. 3. Штрајк упозорења испољава се прекидом рада, окупљањем запослених у устан ови и читањем обавештења. 4. Штрајкачки одбор чине чланови Председништва Синдиката који воде штрајк и заступају интересе запослених.   Председник др Зоран Савић   Преузмите одлуку...

Read More

У Синдикат je пристигло обавештење Министарства здравља да је поступљено по захтеву Синдиката

Након упућеног захтева Синдиката Влади Републике Србије и ресорним министарствима како би се запосленима у делатности здравства омогућила исплата плате за оне установе којима се рачун налази у блокади, у Синдикат је пристигло обавештење Министарства здравља да је поступљено по захтеву Синдиката и да је Влада Републике Србије донела тражени закључак. Овом приликом желимо да искажемо захвалност надлежним државним органима за благовремено поступање и уважавање оправданог захтева Синдиката. Синдикат ће и надаље предузимати активности у циљу заштите радно-правног и материјалног положаја запослених. У прилогу можете погледати обавештење Министарства здравља упућено нашем Синдикату. Овом приликом желимо да искажемо захвалност надлежним државним органима за благовремено поступање и уважавање оправданог захтева Синдиката. Синдикат ће и надаље предузимати активности у циљу заштите радно-правног и материјалног положаја запослених. У прилогу можете погледати обавештење Министарства здравља упућено нашем Синдикату. Преузмите документ   Преузмите допис...

Read More

Саопштење – РОС донео одлуку о организовању штрајка упозорења

РОС донео одлуку о организовању штрајка упозорења уколико се не уваже захтеви синдиката везано за Закон о систему плата запослених у јавном сектору Обавештавамо Вас да је Републички одбор Синдиката донео одлуку да се одржи једносатни штрајк упозорења уколико се не уваже захтеви Синдиката везано за предложени текст Закона о систему плата запослених у јавном сектору. Уколико се захтеви Синдиката не уваже, Штрајк упозорења ће се одржати у среду 03. фебруара 2016. године у периоду од 11 до 12 часова. Подсећамо да су репрезентативни синдикати јавног сектора упутили председнику Владе Републике Србије захтев за одржавање састанка поводом наведеног закона. Уколико се састанак не одржи, односно не дође до прихватљивог решења, Синдикат ће у складу са законом, у понедељак предати надлежним државним органима документацију о одржавању штрајка упозорења. Сходно постигнутом договору, исто ће учинити и сви остали репрезентативни синдикати јавних служби. Не пристајемо на даље умањивање права запослених! Позивамо чланство и све запослене у делатности здравства и социјалне заштите да узму учешће у активностима Синдиката, као и све запослене које ће овакав накарадни неолиберални закон у потпуности дискриминисати и додатно погоршати радно-правни и материјални положај. О исходу преговора, уколико их буде, благовремено ћемо Вас обавестити.   Преузмите...

Read More

Захтев за састанком поводом Закона о платама

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Председник, Александар Вучић ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ОДРЖАВАЊЕ САСТАНКА ПОВОДОМ ЗАКОНА О СИСТЕМУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ   Репрезентативни синдикати јавног сектора обраћају Вам се са захтевом за одржавање састанка поводом Закона о систему плата запослених у јавном сектору. Након вишемесечних преговора радне групе СЕС-а за израду наведеног закона и постизања сагласности везано за кључна питања радно-правног и материјалног положаја запослених, министар финансија Душан Вујовић није дао сагласност на предложени текст. Запосленима је оспорено право пре свега на минули рад, накнаду зараде у складу са Законом о раду, накнада трошкова за исхрану, право на регрес за...

Read More

ИНФО

БУДИ УВЕК У ТОКУ !

CARE EUROPE

ПОСТАНИ ЧЛАН СИНДИКАТА

ЗАШТО НАШ СИНДИКАТ?

ЧЛАНОВИ СМО:

Архива вести