ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Aна Брнабић

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
в.д. директора, проф. др Сања Радојевић-Шкодрић

 

 

У складу са закључком Републичког одбора Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, упућујемо Вам Ургенцију за очување апотека у јавном сектору, односно спречавање даље приватизације апотека и очување јавног здравља.

Синдикат је отпочео активности на очувању државних апотека још 2012.године, када смо указали на неједнаку тржишну утакмицу са апотекама у приватном сектору и предложили конкретне мере у циљу очувања државних апотека. Нажалост, благовремено и добронамерно указивање Синдиката на проблеме, није спречило да се велики број апотека у јавној својини изда у закуп власницима приватног капитала или да се закључе уговори о концесији.

Поред свих потешкоћа са којима се свакодневно сусрећу, постоје и даље апотеке у јавној својини које су опстале и које су од изузетног значаја за грађане, а нарочито за оне који живе у удаљеним приградским или сеоским подручјима. Власници приватног капитала отварају апотеке у местима у којима могу да остваре профит, а не због општег интереса – здравствене заштите становништва, из ког разлога су грађани у приградским или сеоским подручјима остали без могућности да се у месту у којем живе снабдеју неопходним лековима, па морају да путују више десетина километара како би прибавили неопходне лекове, што је недопустиво.

Још једном напомињемо да је циљ постојања државних апотека општи интерес, а не профит.

Предлажемо да се ова област законски регулише, како би сачували апотеке у јавном сектору, чиме би и грађани и држава имали вишеструку корист.

Изменом прописа и изједначавањем услова пословања државних и приватних апотека (уговарањем запослених са РФЗО или изменом процента марже, увођењем јединствене цене лека, доношењем Плана мреже апотека… и др.) државне апотеке би стале на ноге, а од дела прихода које би ове установе остваривале, пунио би се и буџет РС, као и буџет јединица локалних самоуправа. Локалне самоуправе, не воде довољно рачуна о државним апотекама (част изузецима), због чега понављамо више пута истакнути захтев да оснивач апотека у јавној својини буде Република Србија.

Дужност сваког одговорног и организованог друштва је да обезбеди доступност фармацеутске здравствене заштите свим грађанима, а то је могуће једино очувањем апотека у јавном сектору.

Отворени смо за разговоре на ову тему, у времену када Вам то одговора.

С тим у вези, очекујемо заказивање састанка у најкраћем могућем року.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ