Због великог интересовања чланова, запослених здравствених сарадника, извештавамо Вас о генези активности Синдиката на повећању плата здравственим сарадницима.

Представници Синдиката су обавили више разговора са представницима Министарства здравља и Министарства финансија везано за повећање плата здравственим сарадницима.

Инсистирали смо да повећање плата здравственим сарадницима буде у процентуалном износу као за здравствене раднике.

Одмах по сазнању да се Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему налази у скупштинској процедури, упутили смо ресорним министарствима ургенцију за поступање, на начин да у наведеном закону буду таксативно побројани и здравствени сарадници.

Обзиром да је закон усвојен, а здравствени сарадници у истом нису наведени, Синдикат је упутио више дописа које Вам достављамо у прилогу на увид.

У вези са тим, са представницима Министарства здравља су обављена и два састанка.

Очекујемо да се Министарство финансија и званично огласи поводом упућеног оправданог захтева Синдиката и својим мишљењем исправи неправду према запосленим здравственим сарадницима.

О даљим активностима Синдиката и одговору Министарства финансија, благовремено ћемо Вас обавестити.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ 1

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ 2

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ 3