ОБАВЕШТЕЊЕ СА САСТАНКА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗМЕНУ УРЕДБЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Након поднетих више захтева за спровођење Споразума закљученог са Владом Републике Србије (последњи смо упутили Влади и Генералном секретаријату Владе дана 02.04.2024.године), у Влади Републике Србије, дана 15.априла 2024.године, одржан је састанак Радне групе за измене и допуне Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Састанку су присуствовали министарка здравља проф. др Даница Грујичић са сарадницима, директорка РФЗО проф. др Сања Радојевић Шкодрић са сарадницима, заменик Генералног секретара Владе Републике Србије, представници Министарства финансија, представници МДУЛС, представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, представници Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије...

Read More

САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ НАСТАВКА ПРИВАТИЗАЦИЈА АПОТЕКА

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије даје пуну подршку колегиницама и колегама из Апотекарске установе Краљево, у њиховом захтеву за очување ове установе у оквиру јавног апотекарског сектора, односно ради спречавања даље приватизације апотека и очувања јавног здравља. Велики број апотека у јавној својини је издат у закуп власницима приватног капитала или су закључени уговори о концесији. Наступањем епидемије болести Covid -19, апсолутно се показало да се без јавног здравства једноставно не може. Тада се на делу видело колики је значај апотека у јавној својини, када су  ове установе продавале грађанима заштитну опрему и средства по набавној...

Read More

ПОСТИГНУТА САГЛАСНОСТ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА ПКУ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

У Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, данас је одржан састанак преговарачких тимова ресорног министарства и репрезентативних синдиката у делатности социјалне заштите, Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије. Разговарано је продужењу рока важења Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 29/2019, 60/2020 и 88/2023). Постигнута је сагласност да се овај уговор продужи, а коначну реч о дужини његовог важења ће дати министар Никола Селаковић. Договорено је да без обзира на период важења ПКУ, Радна група настави са радом ради закључивања Анекса...

Read More

ОДРЖАН САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА ПОВОДОМ ПРОБЛЕМА У ПРИМЕНИ ПРОГРАМА ИСКРА

На данашњем састанку у Министарству здравља, коме су присуствовали представници наведеног министарства, Министарства финансија и представници репрезентативних синдиката у области здравства на нивоу Републике Србије, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Гранског синдиката здравства и социјалне заштите „Независност“, разговарано је о проблемима у функционисању програма за обрачун и исплату плате ИСКРА. Синдикат су овом приликом поред председника, представљали чланови који обављају финансијско-рачуноводствене послове, како би надлежнима са стручне стране указали на аномалије програма ИСКРА. Надлежнима је указано на проблеме, а нарочито на непоштовање позитивних прописа приликом обрачуна плате и накнаде плате. Договорено је да Синдикат сублимира...

Read More

УСВОЈЕН ЈОШ ЈЕДАН ЗАХТЕВ СИНДИКАТА – ОБЕЗБЕЂЕНА ИСПЛАТА СВИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗАПОСЛЕНИМА У УСТАНОВАМА КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У БЛОКАДИ

Након више упућених дописа и ургенција Синдиката, обављених разговора са представницима Владе Републике Србије, на којима је захтевано да се обезбеди исплата свих принадлежности из радног односа запосленима у здравственим установама које се налазе у блокади, укључујући и накнаду трошкова превоза здравствених радника на специјализацији или ужој специјализацији, као и солидарних помоћи у складу са закљученим ПКУ за делатност здравства, овај оправдани захтев Синдиката је усвојен. У вези са тим, Влада Републике Србије донела је Закључак 05 број:401-572/2024 од 25.01.2024. године којим се у 2024. години омогућава исплата плата, додатака, накнада, средстава за једнократну исплату новчане помоћи, путних трошкова,...

Read More

ОБЈАВЉЕН СПОРАЗУМ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА ПКУ ЗА ДЕЛАТНОСТ ЗДРАВСТВА

Обавештавамо Вас, да је у „Службеном гласнику РС“, бр. 002/2024, објављен  Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс) који се продужава до 9. јануара 2027. године. На овај начин смо сачували достигнути ниво права запослених и за наредне три године. Напомињемо да је Синдикат у преговорима са представницима преговарачког тима Владе изнео предлоге за побољшање материјалног и радноправног положаја запослених свих профила, са посебним освртом на специјализанте. Очекујемо изјашњење Владе Републике Србије поводом предложеног Анекса...

Read More

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА ПКУ ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

Обавештавамо Вас, да је потписан Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс) који се продужава до 9. јануара 2027. године. Потписници овог споразума су испред Владе Републике Србије, министарка здравља проф. др Даница Грујичић и овлашћени представници репрезентативних синдиката у области здравства на нивоу Републике Србије и то: испред Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије председник др Зоран Савић, а испред Гранског синдиката здравства и социјалне заштите „Независност“ председник Зоран Илић. Очекујемо изјашњење...

Read More

БУДИ УВЕК У ТОКУ !

CARE EUROPE

ПОСТАНИ ЧЛАН СИНДИКАТА

ЗАШТО НАШ СИНДИКАТ?

ЧЛАНОВИ СМО:

РОДНA РАВНОПРАВНОСТ

Архива вести