УРГЕНЦИЈА ЗА ДОНОШЕЊЕ ПОСЕБНОГ ЗАКОНА КАКО БИ СЕ ЗАПОСЛЕНИМА У ЗДРАВСТВУ ОМОГУЋИЛА КУПОВИНА СТАНА ПО ПОВОЉНИМ УСЛОВИМА

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Председник, Александар Вучић ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Председник, Ана Брнабић МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Министар, асс. др Златибор Лончар   Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам упућује Ургенцију за доношење ПОСЕБНОГ ЗАКОНА за изградњу станова запосленима у делатности здравства по повољнијим условима, на начин како је то прописано у закону за припаднике снага безбедности. Након упућене Иницијативе нашег синдиката почетком 2018.године, да се донесе посебан закон како би се запосленима у здравству омогућила куповина стана по повољним условима, председник Републике Србије Александар Вучић је више пута у средствима јавног информисања нагласио да ће држава уважити...

Read More

УРГЕНЦИЈА ЗА ПОСТУПАЊЕ РАДИ СПРЕЧАВАЊА СМАЊЕЊА ПЛАТА ДЕЛУ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Председник, Ана Брнабић МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Министар, асс. др Златибор Лончар МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Министар, Синиша Мали     Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам се још једном обраћа са ургенцијом за ХИТНО поступање, како би се спречило даље умањење плата за око 5000 запослених у делатности здравства. Одмах по сазнању да је уважен захтев Синдиката за повећање плата запосленима у делатности здравства, упутили смо Министарству здравља молбу за адекватно сагледавање свих запослених у здравству, јер ће и поред повећања плата од 5%(+10%), укидањем Уредбе о додатку на основну плату запослених у здравственим установама…, део...

Read More

УСВОЈЕНА ЈОШ ЈЕДНА ИНИЦИЈАТИВА СИНДИКАТА – ОБЕЗБЕЂЕНА СОЛИДАРНА ПОМОЋ У ВИСИНИ ОД 10% У СЛУЧАЈУ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД УСЛЕД КОВИДА-19

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије је у мају 2020. године започео преговоре за закључивање Анекса II Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, у смислу допуне члана 107.ПКУ, на којима је инсистирао да се запосленима који су оболели од Ковида-19 омогући исплата солидарне помоћи. У вези са наведеним, Влада Републике Србије донела је Закључак број 401-11187/2020 од 29.12.2020.године, којим је дата сагласност за исплату солидарне помоћи запосленима у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа, у случају привремене спречености за рад услед потврђене заразне болести COVID-19...

Read More

ВЛАДА ДОНЕЛА ЗАКЉУЧАК О НОВИМ, УВЕЋАНИМ ОСНОВИЦАМА ПОЧЕВ ОД ПЛАТЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2020.ГОДИНЕ

Влада Републике Србије донела је дана 24.12.2020.године Закључак број 121-10895/2020 којим се плате запослених у установи здравствене заштите обрачунавају и исплаћују по основици која почев од плате за децембар 2020.године износи:   За доктора медицине, доктора стоматологије/доктора денталне медицине, магистра фармације и магистра фармације – медицинског биохемичара са завршеним интегрисаним академским студијама здравствене струке нето 3.937,38 динара, са припадајућим порезом и доприносима;   За медицинску сестру, здравственог техничара, односно друга лица са завршеном одговарајућом високом, односно средњом школом здравствене струке нето 4.191,19 динара, са припадајућим порезом и доприносима;   За немедицинско особље нето 3.760,35 динара, са припадајућим порезом и...

Read More

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРАВИМА ЗАПОСЛЕНИХ

Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему који прописује да се запосленима у здравственим установама, запосленима у систему војног здравства, запосленима на пословима здравствене заштите у установама социјалне заштите, неговатељицама у установама социјалне заштите, основица за обрачун и исплату плата увећава за 10% и тако утврђена основица повећаће се за 5%, почев од плате за децембар 2020. године. Осталим запосленима код корисника буџетских средстава, односно корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање, плате се повећавају за 3,5%, почев од плате за децембар 2020. године, а основица за обрачун и исплату плата...

Read More

НАСТАВЉА СЕ ИСПЛАТА НАГРАДА ЗАПОСЛЕНИМА

Влада Републике Србије донела је Закључак број 53-9870/2020 од 3.12.2020.године, којим је дата сагласност  за исплату награда запосленима у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа, чије се плате финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања, који су ангажовани на пословима лечења пацијената и спречавања ширења епидемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, у свему према инструкцијама Министарства здравља. Средства за ове намене обезбеђена су из буџета Републике Србије и преносе се Републичком фонду за здравствено осигурање. Републички фонд за здравствено осигурање средства преноси здравственим установама у складу са извршеним требовањем, а на основу раније датих инструкција Министарства здравља.   ПРЕУЗМИТЕ...

Read More

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – ДОДАТАК НА ПЛАТУ ОД 10% УЛАЗИ У ОСНОВИЦУ И ТАКВА ОСНОВИЦА СЕ УВЕЋАВА ЗА ЈОШ 5% ПОЧЕВ ОД ПЛАТЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2020.ГОДИНЕ

Влада Републике Србије објавила је предлог Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему у којем стоји да у 2021. години запосленима у здравственим установама, запосленима у систему војног здравства, запосленима на пословима здравствене заштите у установама социјалне заштите, лекарима у заводима за извршење кривичних санкција, неговатељицама у установама социјалне заштите и здравственим радницима у Заводу за спорт и медицину спорта Републике Србије основица за обрачун и исплату плата УВЕЋАВА СЕ ЗА 10% и тако утврђена основица ПОВЕЋАЋЕ СЕ ЗА 5%, ПОЧЕВ ОД ПЛАТЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ. Изузетно, у 2021. години осталим запосленима код корисника буџетских средстава,...

Read More

РЕСОРНА МИНИСТАРСТВА УСВОЈИЛА ИНИЦИЈАТИВУ СИНДИКАТА – ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ И ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ И ВОЈНОМ ЗДРАВСТВУ

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава све чланове да је иницијатива за исплату једнократне новчане помоћи у износу од 10.000,00 динара коју смо упутили дана 30.10.2020.године под бројем 191/20 прихваћена од стране ресорних министарстава и усвојена на седници Владе Републике Србије. Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Дарија Кисић Тепавчевић изјавила је јуче да ће сви запослени у установама социјалне заштите који су у систему COVID-19, добити једнократну новчану надокнаду у износу од по 10.000 динара. Министар финансија Синиша Мали потврдио је да ће данас бити уплаћена једнократна новчана помоћ за све запослене у...

Read More

ИНФО

БУДИ УВЕК У ТОКУ !

CARE EUROPE

ПОСТАНИ ЧЛАН СИНДИКАТА

ЗАШТО НАШ СИНДИКАТ?

ЧЛАНОВИ СМО:

Архива вести