ВЛАДА ДОНЕЛА ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ СРЕДСТВА ЗА ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИМА КОЈИ СУ ПРИМЉЕНИ У РАДНИ ОДНОС ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Влада Републике Србије је 26.јуна 2020.године, на предлог Министарства здравља, донела Закључак број 401-5282/2020 којим се средства за плате здравствених радника, здравствених сарадника и немедицинских радника, који су током ванредног стања  примљени у радни однос ради ублажавања последица епидемије заразне болести COVID-19, обезбеђују из буџета Републике Србије, за период од 5 месеци. На овај начин, усвојен је захтев Синдиката да се и новопримљеним запосленима обезбеде средства за исплату плата. У циљу реализације овог закључка, РФЗО је упутио допис свим филијалама и директорима установа ради обрачуна потребних средстава за исплату плата овим запосленима, као и да би се извршило требовање...

Read More

ЗАХТЕВ ЗА ПОШТОВАЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ

Поштовани, Након доношења Закључка Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 број 53-00-5135/2020-4 од 23. јуна 2020.године, Синдикату запослених у здравству и социјалној заштити Србије за помоћ су се обратили забринути чланови, јер сматрају да им оваквим актом могу бити повређена права из радног односа. У вези са тим, обавештавамо Вас да Синдикат исказује разумевање за тренутну епидемиолошку ситуацију и разуме потребе здравственог система у овим тешким тренуцима, али сматрамо непримереним да се иста преваљује на неуставан и незаконит начин преко леђа запослених у здравству. Како смо од „дојучерашњих хероја“ постали они којима се прети отказом. Верујемо да сте...

Read More

СИНДИКАТ ПОТПИСАО СПОРАЗУМ О ПОСЛОВНОЈ САРАДЊИ СА БАНКОМ CREDIT AGRICOLE

ЗА ЧЛАНОВЕ НАШЕГ СИНДИКАТА КОРИШЋЕЊЕ БАНКАРСКИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ УСЛОВИМА НА ТРЖИШТУ   Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије склопио је Споразум о пословној сарадњи са банком CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD, који ће члановима Синдиката омогућити право коришћења банкарских производа и услуга по најповољнијим условима на тржишту. Овом приликом издвајамо могућност коришћења бескаматног готовинског кредита, без икаквих додатних трошкова и без обавезног преноса зараде на период од 6 месеци. Такође, постоји могућност узимања готовинског кредита до 3.000.000,00 динара на период до 60 месеци, уз каматну стопу до краја 2020. године од 0%, а 5% на...

Read More

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – ЗАПОСЛЕНИ НИСУ ВИШЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВЉАЈУ РАЧУНЕ ПОСЛОДАВЦУ РАДИ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА

Министарство финансија се поново огласило поводом недоумица везано за документовање накнаде трошкова превоза запосленима. Из мишљења Министарства финансија РС, бр. 011-00-00040/2019-04 од 3.6.2020. године издвајамо следећи став који је од значаја за запослене: „Према прописима којима се уређује рачуноводство, књижење пословних промена, између осталог, на рачунима прихода и расхода, врши се на основу веродостојних рачуноводствених исправа, при чему рачуноводствена исправа представља писани документ или електронски запис о насталој пословној промени, која обухвата све податке потребне за књижење у пословним књигама тако да се из рачуноводствене исправе недвосмислено може сазнати основ, врста и садржај пословне промене. Веродостојном рачуноводственом исправом, у...

Read More

ПРИМЕНА УРЕДБЕ О КОРЕКТИВНОМ КОЕФИЦИЈЕНТУ

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Министар, асс. др Златибор Лончар   Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам се сходно постигнутом договору са састанка одржаног у Палати Србија дана 12.06.2020.године, обраћа са захтевом да се због објективних разлога током епидемије болести Covid-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, за запослене у здравственим установама на примарном нивоу (домови здравља) део плате по основу радног учинка утврђује по оцени која не може бити мања од 5,00 (која се примењује и на запослене који нису у тимовима лекара), јер ће им у супротном плата бити смањена зато што није постојала могућност коректне примене капитационе формуле за...

Read More

ИЗВРШЕН ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС 100 НАЈБОЉИХ ДИПЛОМАЦА МЕДИЦИНСКИХ ФАКУЛТЕТА И 200 МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА/ТЕХНИЧАРА

У Палати Србија, јуче је свечано обележен пријем у радни однос 100 најбољих дипломаца медицинских факултета у Србији и 200 медицинских сестара и техничара који су школу завршили са најбољим успехом. Овој свечаности, присуствовали су и представници Синдиката. У предходних две и по године, посао је добило 400 лекара – најбољих дипломаца медицинских факултета, и 500 медицинских сестара/техничара. Синдикат ће и надаље предузимати активности ка надлежним државним органима у циљу пријема у радни однос недостајућег кадра у здравственим установама, а посебно ће инсистирати на запошљавању младих свих профила, као и запослених који волонтирају или раде по уговору о раду...

Read More

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТЕ 10% НЕГОВАТЕЉИЦАМА ПОЧЕВ ОД ПЛАТЕ ЗА ЈУН 2020. ГОДИНЕ

Обавештавамо Вас да је у „Сл. гласнику РС“, број 81/2020, објављена Уредба о допуни Уредбе о додатку на основну плату запослених у здравственим установама и одређених запослених који обављају послове у области здравља, односно заштите здравља становништва Републике Србије, односно лечења и спречавања ширења епидемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, којом је прописано да право на додатак на основну плату остварују и неговатељице у установама социјалне заштите почев од плате за јун 2020. године. На овај начин, испуњен је захтев Синдиката и право на додатак на основну плату у висини 10% основне плате припада и за око 1500 неговатељица...

Read More

У ПАЛАТИ СРБИЈА ОДРЖАН САСТАНАК СА МИНИСТРОМ ЗДРАВЉА

Данас је у Палати Србија, одржан састанак коме су присуствовали министар здравља асс. др Златибор Лончар са сарадницима и представници Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Гранског синдиката здравства и социјалне заштите „Независност“. Разговарано је о радно-правном и материјалном положају запослених, као и о улагању у инфраструктуру, опрему и свему урађеном током ванредног стања. Синдикат је поново истакао да је неопходно посебно наградити запослене који су радили са оболелима од заразне болести COVID – 19. Представници нашег Синдиката поново су указали на проблеме запослених у институтима и заводима за јавно здравље. Добили смо уверавања да ће...

Read More

СИНДИКАТ ПОСТИГАО САГЛАСНОСТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЛЕКАРА И МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА/ТЕХНИЧАРА

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије је постигао сагласност са Владом Републике Србије и Министарством здравља да се запосле најбољи дипломци медицинских факултета, као и најбољи матуранти средњих медицинских школа у здравственим установама у Републици Србији. Овом активношћу, Синдикат је још једном показао да подржава најуспешније студенте и ученике средњих медицинских школа, који су својим радом, знањем и трудом постигли изузетне академске резултате и жели да им омогући да наставе своје усавршавање у оквиру државног система здравствене заштите. Позитивна селекција кадрова у здравственом систему, омогућава младим лекарима и медицинским сестрама/техничарима да раде и усавршавају се у својој...

Read More

ИНФО

БУДИ УВЕК У ТОКУ !

ПОСТАНИ ЧЛАН СИНДИКАТА

ЗАШТО НАШ СИНДИКАТ?

ЧЛАНОВИ СМО:

Архива вести