МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА ДОНЕЛО ПРЕПОРУКУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГОДИШЊИХ ОДМОРА ЗАПОСЛЕНИХ

Након упућеног захтева Синдиката за омогућавање коришћења годишњег одмора запослених за 2022.годину, Министарство здравља је промптно реаговало и упутило допис директорима здравствених установа. У наведеном допису се препоручује да запослени у здравственој установи искористе: другу половину годишњег одмора за 2022. годину до 30. септембра 2023.године; прву половину годишњег одмора за 2023. годину до 15. фебруара 2024.године; другу половину годишњег одмора за 2023. годину до 31. јула 2024.године.   У прилогу овог обавештења можете погледати препоруку Министарства здравља.   ПРЕУЗМИТЕ ПРЕПОРУКУ  ПРЕУЗМИТЕ ОВО...

Read More

Захтев за поштовање закона и Посебног колективног уговора за здравствене установе

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Министар, проф. др Даница Грујичић   Синдикату запослених у здравству и социјалној заштити Србије су се за помоћ обратили запослени који су упућени на специјализацију, из разлога што им се у појединим установама не исплаћују путни трошкови. Више филијала Републичког фонда за здравствено осигурање је одбило захтеве здравствених установа за исплату путних трошкова специјализантима, уз образложење да запослени који је упућен на специјализацију нема ефективне сате рада, што не одговара чињеничном стању и у супротности је са законом и актуелном судском праксом. Овакав став филијала РФЗО је незаконит и у супротности је са чланом 14. став 1....

Read More

Захтев за измену Правилника о уговарању здравствене заштите

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Министар, проф. др Даница Грујичић   Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, обраћа Вам се са захтевом за измену Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину („Сл. гласник РС“, бр. 143/2022), како би се запосленима у сврсисходним и оправданим случајевима, уз сагласност послодавца, омогућило да могу добити увећане трошкове превоза за долазак и одлазак са рада. Чланом 14. став 3. наведеног правилника прописано је да Републички фонд не обезбеђује средства за увећане трошкове за долазак и одлазак са рада који су настали због промене места становања...

Read More

НОВА ТУМАЧЕЊА КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ И ТУМАЧЕЊЕ ПКУ

Поставлјени су нови документи у секцији МИШЉЕЊА КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ И ДАВАЊЕ АУТЕНТИЧНИХ ТУМАЧЕЊА ПКУ ЗА ДЕЛАТНОСТ ЗДРАВСТВА   Документа можете погледати кликом на линк испод: ИДИ НА СТРАНИЦУ...

Read More

ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ НОВОГ ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ РАДИ ОМОГУЋАВАЊА КОРИШЋЕЊА ГОДИШЊИХ ОДМОРА ЗАПОСЛЕНИМА

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Председник, Ана Брнабић МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Министар, проф. др Даница Грујичић     Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам се обраћа са захтевом за доношење новог Закључка Владе Републике Србије како би се запосленима омогућило коришћење годишњег одмора за 2022.годину. Наиме, многи запослени још увек нису искористили припадајући годишњи одмор за 2021. годину због природе посла у ванредним околностима услед епидемије заразне болести COVID-19. Закључком Владе број 131-2240/2022 од 11. марта 2022.године, Влада је препоручила послодавцима на територији Републике Србије да запосленима који, због природе посла у ванредним околностима услед епидемије заразне болести COVID-19...

Read More

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ВАЖЕЊА ПКУ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

На састанку који је одржан 08. марта 2023. године у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања преговарачки тим ресорног министарства и преговарачки тим репрезентативних синдиката у делатности социјалне заштите у Републици Србији, постигли су сагласност о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији на период од годину дана, односно до 19. априла 2024.године. Преговарачки тим Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања су чинили помоћник министра Биљана Зекавица и Драгана Краљ начелник одељења за послове у области социјалног дијалога, колективног преговарања и зарада, а преговарачки тим испред репрезентативних синдиката, представници Синдиката...

Read More

ОДРЖАН САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА

Данас, 24. фебруара 2023. године, у просторијама Министарства здравља је одржан састанак представника синдиката са помоћницом министра Слађаном Ђукић и њеним сарадницима. Представници нашег Синдиката су указали на горуће проблеме запослених, и још једном истакли захтев за повећање плата запосленима. Представници ресорног министарства су изнели уверавања да ће учинити све у складу са датим надлежностима у циљу побољшања материјалног положаја запослених. Разговори на ову тему се настављају, а о свему ће детаљно бити обавештени чланови органа Синдиката на наредној седници Републичког одбора Синдиката.   ПРЕУЗМИТЕ...

Read More

ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ВОЗАЧА ХИТНИХ СЛУЖБИ

У просторијама Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, јуче је одржан састанак представника Синдиката са представницима возача хитних служби. Разговарано је о материјалном положају свих возача у делатности здравства, са посебним освртом на возаче у ХМП. Констатована је неопходност измене Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, уз утврђивање нових коефицијената и јединствене основице за обрачун и исплату плата. У вези са тим, представници Синдиката настављају разговоре са представницима Министарства здравља. Представници возача су указали и да им у појединим установама послодавци у уговорима о раду, у опису послова наводе и да...

Read More

БУДИ УВЕК У ТОКУ !

CARE EUROPE

ПОСТАНИ ЧЛАН СИНДИКАТА

ЗАШТО НАШ СИНДИКАТ?

ЧЛАНОВИ СМО:

РОДНA РАВНОПРАВНОСТ

Архива вести