Неопходан разговор о РФЗО

ПРЕДМЕТ: ОМОГУЋАВАЊЕ ПРУЖАЊА КОНТИНУИРАНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ Поштовани, Синдикат је у протеклом периоду примио више дописа од стране чланства и овлашћених синдикалних представника у којима се наводи да је поступањем Републичког фонда за здравствено осигурање-филијала онемогућена исплата прековременог рада (приправности, дежурстава) запосленима који раде на пословима са повећаним ризиком, односно са скраћеним радним временом. На овај горући проблем смо указивали годинама уназад и предложили конкретан предлог за решавање истог кроз измене и допуне Закона о здравственој заштити на начин да се пропише да: ”запослени који раде са скраћеним радним временом могу радити прековремено ради пружања континуиране здравствене заштите”. Тренутно стање и фактичко и правно је неодрживо и угрожава цео здравствени систем. Због недовољног броја извршилаца није могуће обезбедити континуирану здравствену заштиту без увођења прековременог рада, а РФЗО оспорава исплату оваквог рада запосленима који раде на пословима са повећаним ризиком. РФЗО је отпочео са утужењима ради повраћаја наводно незаконитог утрошених новчаних средстава. Напомињемо да су поједини судски поступци првостепено решени у корист установа, што је још један доказ незаконитог поступања РФЗО. Организација посла је у искључивој надлежности директора установе. Запослени који су радили прековремено за свој рад морају бити плаћени сходно позитивним прописима. Уколико РФЗО настави са оваквим поступањем урушиће се цео здравствени систем. Због свега наведеног, а у циљу обезбеђења континуиране здравствене заштите инсистирамо на хитном решавању овог проблема. Отворени смо за разговор на ову тему у времену које Вама...

Read More

ПРИХВАЋЕНА ИНИЦИЈАТИВА СИНДИКАТА

ПРИХВАЋЕНА ИНИЦИЈАТИВА СИНДИКАТА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАТУСА АПОТЕКАРСКИХ УСТАНОВА Након упућене иницијативе нашег Синдиката надлежним државним органима за решавање статуса апотекарских установа, одржан је састанак коме су присуствовали: министар здравља, министар за државну управу и локалну самоуправу, министар финансија и министар привреде. У току је разматрање финансијских извештаја апотекарских установа. Договорено је да се у наредне две недеље одржи састанак на коме ће једина тема бити статус апотекарских установа. Очекујемо да ће се на том састанку усагласити ставови и наћи решења за постављене захтеве Синдиката. Састанку ће присуствовати поред представника наведених министарстава и представници локалних самоуправа и директори апотекарских установа. О свим детаљима и термину одржавања састанка бићете благовремено обавештени.     Преузмите...

Read More

Захтев за једнократну помоћ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Председник, Александар Вучић МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Министар, асс. др Златибор Лончар МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Министар, Александар Вулин МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Министар, Душан Вујовић ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И НОВОГОДИШЊЕ (БОЖИЋНЕ) НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ Поштовани, Посебним колективним уговорима за делатност здравства и делатност социјалне заштите у Републици Србији прописано је право на исплату новогодишње награде запосленима. Чланом 105. став 2. и 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 1/2015) прописано је да запосленима припада право на исплату новогодишње награде у једнаком износу, а да о висини награде из става 2. овог члана, Влада и репрезентативни синдикати преговарају сваке године у поступку доношења предлога буџета Републике Србије. Чланом 69. Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 11/2015) прописано је да се запосленима може исплатити новогодишњи поклон. Од дана када је 2014.године Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014), основица за обрачун и исплату плата умањена за 10%, запосленима у делатности здравства и социјалне заштите није исплаћивана новогодишња, односно божићна награда, нити једнократна помоћ. Подсећамо Вас да смо Вам 26.августа 2016.године упутили захтев за повећање плата за 10% уз напомену да...

Read More

Захтев челницима Владе Србије

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Председник, Александар Вучић МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Министар, асс. др Златибор Лончар МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Министар, Ана Брнабић МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Министар, Душан Вујовић ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАТУСА АПОТЕКАРСКИХ УСТАНОВА Поштовани, У складу са закључком Републичког одбора Синдиката, обраћамо Вам се са захтевом за коначно решавање статуса апотекарских установа у Републици Србији. Указивали смо годинама уназад на неодрживо стање у апотекарским установама услед нелојалне конкуренције, непостојања правног оквира апотекарске делатности, отварања приватних апотека без икаквог плана и реда… Такво стање је довело до ситуације да ће већина апотекарских установа годину завршити са негативним салдом, а све више истих се дужи временски период налазе у блокади. То је даље довело до наглог урушавања радно-правног и материјалног положаја запослених. Поједине установе исплаћују запосленима минималне зараде, а поједине нису исплатиле исте и по више месеци (апотека Панчево последња ислаћена зарада за фебруар 2016.године, апотека Нови Сад за јун 2016. године, апотека Сремска Митровица уведена минимална зарада…). Синдикат је једини изашао са конкретним предлозима за решавање проблема апотекарских установа. Став ресорног министарства је да једно од решења буде постављање професионалног менаџмента у апотекарским установама. Мишљења смо да професионални менаџмент неће решити нагомилане проблеме апотекарских установа и због тога инсистирамо на уважавању раније предатих захтева. Став Синдиката је јасан и недвосмислен, апсолутно смо против приватизације апотекарских установа. У случају да се не приступи озбиљно и одлучно у решавању овог проблема,...

Read More

Информација

У организацији нашег Синдиката, одржан је састанак овлашћених представника апотекарских установа, представника Фармацеутске коморе Србије, директора апотекарских установа, директора домова здравља који у свом саставу имају апотеке и председника синдикалних организација. У препуној сали, након вишесатне расправе изнети су круцијални проблеми апотекарских установа. Сви присутни су дали огромну подршку ЗАХТЕВИМА СИНДИКАТА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАТУСА АПОТЕКАРСКИХ УСТАНОВА. Захтеви ће бити прослеђени надлежним државним органима. Захваљујемо се свим учесницима на огромном учешћу и исказаној подршци. Синдикат наставља активности на реализацији постављених захтева. О свему ћете бити благовремено обавештени.     Преузмите...

Read More

Уставни суд усвојио Иницијативу Синдиката

Обавештавамо Вас да је Уставни суд доставио Синдикату Одлуку број Iуз-244/2015 којом се утврђује да одредбе члана 20. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору нису у сагласности са Уставом. Поднета иницијатива нашег Синдиката је усвојена, чиме смо заштили запослене пре свега жене и спречили њихову дискриминацију. У прилогу овог обавештења можете видети доказ о достављању Одлуке Уставног суда председнику нашег Синдиката као и саму Одлуку. Синдикат је још једном доказао да чини све у циљу заштите права запослених. Континуиране активности Синдиката на побољшању радно-правног и материјалног положаја запослених се настављају.     Преузмите...

Read More

Састанак о Апотекарским установама

ПРЕДСЕДНИКУ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ ДИРЕКТОРУ АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ Предмет: Позив Поштовани, Позивамо Вас да учествујете у раду састанка који ће се одржати 6. октобра 2016. године. Предмет састанка je разматрање, утврђивање u потписивање документа који се односи на положај запослених u статус апотекарских установа у Републици Србији. Документ за разматрање и потписивање достављамо Вам у прилогу. МОЛИМО ВАС ДА СА СОБОМ ПОНЕСЕТЕ ПЕЧАТ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УПОЗНАТЕ ДИРЕКТОРЕ УСТАНОВЕ ДА JE НЕОПХОДНО ДА ПОНЕСУ ПЕЧАТ УСТАНОВЕ УКОЛИКО БУДУ САГЛАСНИ СА ПРЕДЛОЖЕНИМ ТЕКСТОМ ДОПИСА РАДИ ПОТПИСИВАЊА И ОВЕРЕ ДОКУМЕНТА. Састанак ће се одржати v Београду. ул. Дечанска бр. 14. свечана сала на другом спрату са почетком v 11.00 сати. Молимо Вас да потврдите Ваш долазак. За све информације може те се јавити Стручној служби Синдиката. Срдачно, Председник др Зоран Савић   Преузмите...

Read More

Национални састанак о социјалној заштити

У организацији МКС-ФЕС, у сарадњи са синдикалним централама СССС И УГСН одржан је национални састанак о социјалној заштити у периоду од 21. до 22. септембра у Београду. Учешће на састанку поред представника нашег Синдиката узели су представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, представници МКС, ФЕС, МОР, ПЕРK и представници синдикалних централа. Представници Пододбора за социјалну заштиту Синдиката су узели активно учешће у дискусијама о положају запослених у социјалној заштити, систему социјалне заштите у Републици Србији и изнели активности Синдиката у наредном периоду. Синдикат се захваљује организаторима на позиву и упућује честитке на успешно одржаном семинару....

Read More

Информација са састанка у Министарству здравља

Обавештавамо чланство да је дана 21.09.2016.године одржан састанак у Министарству здравља коме су поред представника репрезентативних синдиката у делатности здравства, присуствовали државни секретар проф. др Берислав Векић и помоћник министра здравља Слађана Ђукић са сарадницима. Разговарано је о отвореним питањима. На састанку су поново разматрани и проблеми у раду апотекарских установа. Став министарства је да једно од решења буде постављање професионалног менаџмента у апотекарским установама. Мишљења смо да професионални менаџмент неће решити нагомилане проблеме апотекарских установа и због тога инсистирамо на уважавању раније предатих захтева. Преговори са ресорним министарством се настављају. Синдикат ће предузимати активности везано за апотекарске установе у складу са раније донетим одлукама.     Преузмите...

Read More

ИНФО

БУДИ УВЕК У ТОКУ !

ПОСТАНИ ЧЛАН СИНДИКАТА

ЗАШТО НАШ СИНДИКАТ?

ЧЛАНОВИ СМО:

Архива вести