Влада Републике Србије донела је Закључак број: 401-1978/2021 од 04.03.2021.године којим је дата сагласност да се запосленима у здравственим установама са којима РФЗО има закључен уговор, а које су одређене као КОВИД болнице и КОВИД амбуланте и које раде на пословима борбе против заразне болести КОВИД-19, изврши исплата разлике између ефективно остварених сати прековременог рада и исплаћених сати прековременог рада у периоду од 19. марта 2020.године до 28. фебруара 2021.године, у висини у којој се врши обрачун зараде за прековремени рад, у месецу у коме се рад стварно обављао.

У вези са овим закључком, очекујемо да РФЗО обавести установе о даљем поступању у циљу реализације истог.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ